previsic_copy43473.jpgNa Filozofskom fakultetu u Zagrebu odvija se primitivan pokušaj zastrašivanja zaposlenika, posebno članova Fakultetskog vijeća, od strane dekana Vlatka Previšića u svrhu ometanja zakonski utemeljenog i proceduralno ispravno pokrenutog postupka njegova razrješenja. Opstrukcija provedbe postupka razrješenja predstavlja grubo kršenje zakona i propisa, što je dodatni detalj na pozamašnu listu razloga za dekanovu smjenu.

Ukoliko ste, pročitavši naslov, pomislili da smo nasjeli na "vijest" s nekog satiričkog portala, moramo vas odmah na početku zaustaviti u pokušaju podsmijeha na naš račun. Nažalost, u Hrvatskoj stvarnost često nadilazi maštu najboljih pisaca satiričnih tekstova. 

Prije nekoliko dana, točnije: 9. rujna 2016.) dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić oglasio se HINA-i priopćenjem koje su prenijeli neki portali (N1, Indeks, Libela, …). U priopćenju je optužio dvije članice Fakultetskog vijeća za uspostavljanje paralelnog sustava upravljanja Fakultetom i objavio da je protiv njih podnio kaznenu prijavu.  S obzirom da je priopćenje uglavnom preneseno samo uz manji komentar, u ovom tekstu će biti napravljena kraća analiza njenog sadržaja. Odmah treba naglasiti da u dekanovom priopćenju nije naveden ni jedan članak nekog zakona ili statuta kojim bi potkrijepio svoje konstrukcije.

priopcenje_dekana.pdf
Izmjenjeno: 12.09.2016. 10:19
Veličina datoteke: 843,88 kb

Krenimo od prvog odlomka koji glasi:

"Nakon što je sjednica Fakultetskog vijeća 14. srpnja 2016. bila regularno zaključena, dvije članice Vijeća, prodekanica prof. dr. sc. Branka Galić i prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič, nezadovoljne ishodima sjednice i s namjerom da se prijekim putem isforsira smjena dekana Fakulteta, organizirale su nelegalni i protustatutarni nastavak sjednice. Tom je prilikom napravljen čak i zapisnik ilegalnog skupa koji je prof. dr. Očigledno je da dekan u javnost iznosi pogrešne informacije, prešućuje one relevantne, nije upoznat ili namjerno krši Statut Sveučilišta i Statut ustanove koju vodi, ne poštuje Ustav i relevantne zakone te javnosti servira neistinesc. Nadežda Čačinovič vlastoručno potpisala i urudžbirala."

Da se ukaže koliko je formulacija u priopćenju tendenciozna, zlonamjerna i bez utemeljenosti u propisima treba citirati članke zakona i statuta koji reguliraju to područje.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u članku 63. stavak 2. jasno definira tko i po kojim pravilima može razriješiti dekana:

"(2) Dekana fakulteta ili umjetničke akademije bira i razrješava vijeće s mandatom, na način i u postupku utvrđenim statutom sveučilišta ili drugim općim aktom, te ga razrješava Senat u slučaju propisanom člankom 57. stavkom 8. ovoga Zakona."

Statut Sveučilišta u glavi pod nazivom Izbor i razrješenje dekana, članak 42. stavci 7. i 8. navodi:

 "(7) Postupak razrješenja dekana započinje odlukom o pokretanju postupka koju donosi stručno vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

 (8) Postupak provodi i odlučuje o razrješenju stručno vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova u roku od dva mjeseca od početka postupka."

Kaznenu prijavu za stvaranje paralelnog protustatutarnog sustava upravljanja Previšić je zapravo trebao podnijeti protiv samog sebe, jer se nameće kao voditelj postupka svog razrješenja i time uzurpira pravo koje prema zakonu i statutima izričito nije u njegovoj ovlastiStatut Filozofskog fakulteta u glavi pod nazivom Postupak razrješenja dekana u članku 27. stavci 1. i 2. ima jednako definiran postupak:

"(1) Postupak razrješenja dekana započinje odlukom o pokretanju postupka koju donosi Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(2) Postupak provodi i odlučuje o razrješenju Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova u roku od dva mjeseca od početka postupka."

Iz prethodno navedenog očigledno je da zadnju točku dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. srpnja 2016. (143. Postupak razrješenja dekana) prema Zakonu, Statutu Sveučilišta i Statutu Filozofskog fakulteta dekan Previšić nije ni bio ovlašten voditi, pa ju samim time nije ni mogao prekinuti da zaključi sjednicu. S druge strane, gore navedeni članci Zakona i Statuta upravo obvezuju da postupak razrješenja dekana vodi Fakultetsko vijeće. Sam izbor najstarijeg člana/članice Vijeća kao voditelja postupka razrješenja odlučen je prema uzoru na članak 16. Statuta Sveučilišta koji se odnosi na razrješenje rektora gdje u stavku 2. piše:

"(2) Kada je u dnevni red odlukom Senata uvršten prijedlog za razrješenje rektora, predsjedanje preuzima najstariji član Senata."

Stoga je jasno da su članovi Vijeća nastojali maksimalno poštovati propise i dobru praksu. Kako je iz dekanovog priopćenja vidljivo, takvo bezočno poštivanje propisa od strane članova Fakultetskog vijeća dekan Previšić više nije mogao tolerirati zbog narušavanja svoje vizije normi akademskog ponašanja ustanove koju vodi i višegodišnjeg kontinuiteta modela funkcioniranja Fakulteta Iznošenje u javnost podatka da je podnio kaznenu prijavu, koja ima vrlo malu vjerojatnost da se postupak uopće pokrene i nikakvu vjerojatnost da postupak završi osuđujućom odlukom, predstavlja blaćenje kolegica s fakulteta, članova Vijeća, narušavanje ugleda Filozofskog fakulteta i krajnje neprimjeren pritisak na pravosudne organe(detaljnije o tome drugom prilikom).

S obzirom da u dekanovom priopćenju nedostaje relevantna informacija za razumijevanje situacije, treba napomenuti da je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 16. lipnja 2016. na zadnjoj točki dnevnog reda (106. Pokretanje postupka razrješenja dekana), natpolovičnom većinom ukupnog broja članova izglasano pokretanje postupka razrješenja. Prema tome formulacija u priopćenju o "prijekim putem isforsiranoj smjeni dekana" predstavlja izravnu laž.

Usput treba podsjetiti da mu to nije prvi takav ispad s besmislenim prijavama koje nemaju nikakvu zakonsku osnovu. Nakon što je protuzakonito izbacio odvjetnicu prodekanice Galić sa sjednice Vijeća na kojoj se trebalo raspravljati i glasati o dekanovom prijedlogu njenog razrješenja, a prethodno je opstruirao i stavljanje njenog očitovanja u materijale za sjednicu, nakon sjednice još je besramno podnio prijavu protiv odvjetnice. Na podnesenu prijavu Filozofski fakultet je dobio očitovanje Hrvatske odvjetničke komore kako je tim postupkom dekan prekršio članak 27., članak 3., te članak 29. Ustava Republike Hrvatske, članak 6., točka 1. te članak 13. točka 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, članak 37. i članak 39. Zakona o odvjetništvu.

U preostala dva odlomka priopćenja dekan konstruira priču iz pogrešno postavljenih premisa navedenih u prvom odlomku, pa ne zaslužuje posebnu analizu, tek osvrt na neke detalje.

S, kako ju je informatički znalac Previšić nazvao, piratske internetske adrese, zaposlenicima je poslan zapisnik Vijeća koji se odnosi samo na zaključke točke o postupku razrješenja za što prema zakonu i statutima ima izričito propisanu ovlast. Dekanu očigledno nije jasna razlika između informiranja zaposlenika temeljenog na pravnim činjenicama i piratstva, ili misli da je Google piratski server, pa bi valjda mogao da i protiv njega podnese prijavu. Ovdje treba spomenuti da je dekan iz svog priopćenja namjerno izostavio informaciju da mu je dan nakon tog e-Angažman odvjetnika najvjerojatnije će biti samo još jedan aranžman za rasipanje novca poreznih obveznika odvojenog za visoko obrazovanjemaila, odnosno tri dana prije medijske objave njegovog priopćenja, urudžbiran i papirnati zahtjev, potpisan od članova i zamjenika u Vijeću, za sazivanje izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj bi se konačno završio postupak njegovog razrješenja. Tu informaciju je zatajio jer mu se taj detalj kako 'paralelni sustav upravljanja' od njega traži da sazove izvanrednu sjednicu Vijeća očigledno nije uklapao u koncept priopćenja. Do trenutka objave teksta dekan nije poslao poziv za izvanrednu sjednicu čije održavanje se tražilo do najkasnije 16. rujna 2016.

Na kraju analize, jedan ispravak netočnog navoda koji nije u samom tekstu priopćenja. Mediji su prenijeli da je dekan Previšić potvrdio HINA-i kako je u petak o podnošenju kaznene prijave priopćenjem izvijestio djelatnike i studente Filozofskog fakulteta te širu javnost. Istine radi, treba reći da je svoje priopćenje u petak poslao samo medijima, a zaposlenicima i studentima e-mailom poslao ga je tek naredni dan iza podneva. Dakle u subotu, kako bi zaposlenicima uz cenzuru i onemogućavanje grupne Formulacija u priopćenju o "prijekim putem isforsiranoj smjeni dekana" predstavlja izravnu lažkomunikacije na fakultetskoj mailing listi koju provodi od početka svog mandata, dodatno smanjio mogućnosti reakcije na neutemeljenost i neistine iznesene u svom priopćenju.

Detalj se možda čini nevažnim, ali dodatno ukazuje na njegov omalovažavajući odnos prema ustanovi čije interese navodno zastupa i vjerodostojnost onoga što iznosi u javnosti. Osim toga, iznošenje u javnost podatka da je podnio kaznenu prijavu, koja ima vrlo malu vjerojatnost da se postupak uopće pokrene i nikakvu vjerojatnost da postupak završi osuđujućom odlukom, predstavlja blaćenje kolegica sa fakulteta, članova Vijeća, narušavanje ugleda Filozofskog fakulteta i krajnje neprimjeren pritisak na pravosudne organe.

Konačni zaključak nakon analize priopćenja mogao bi se sažeti kao primitivan pokušaj zastrašivanja zaposlenika i posebno članova Fakultetskog vijeća od strane dekana Previšića u svrhu ometanja završetka provedbe zakonski utemeljenog i proceduralno ispravno pokrenutog postupka njegovog razrješenja s funkcije dekana. Opstrukcija provedbe postupka razrješenja također predstavlja grubo kršenje zBezočno poštivanje propisa od strane članova Fakultetskog vijeća dekan Previšić više nije mogao tolerirati zbog narušavanja vlastite vizije normi akademskog ponašanja ustanove koju vodi i višegodišnjeg kontinuiteta modela funkcioniranja Fakultetaakona i propisa što je dodatni detalj na pozamašnu listu razloga za njegovu smjenu. Kaznenu prijavu za stvaranje paralelnog protustatutarnog sustava upravljanja zapravo je trebao podnijeti protiv samog sebe, jer se nameće kao voditelj postupka svog razrješenja i time uzurpira pravo koje prema zakonu i statutima izričito nije u njegovoj ovlasti.

Bit će zanimljivo saznati iz kojih sredstava plaća odvjetnički ured koji je angažirao, mada je iz dosadašnjih saznanja o trošenju Fakultetskog novca, teško zamislivo da će to ići iz njegoa džepa. Angažman odvjetnika najvjerojatnije će biti samo još jedan aranžman za rasipanje novca poreznih obveznika odvojenog za visoko obrazovanje. Iz sadržaja samog priopćenja očigledno je da dekan u javnost iznosi pogrešne informacije, prešućuje one relevantne, nije upoznat ili namjerno krši Statut Sveučilišta i Statut ustanove koju vodi, ne poštuje Ustav i relevantne zakone te javnosti servira neistine. Sve navedeno ukazuje da ne poštuje ustanovu koju vodi, a ni državu od koje dobiva plaću i brojne honorare, a što dodatno ukazuje da je postupak njegovog razrješenja pokrenut vrlo opravdano.

Cilj koji želi postići ovim pravno neutemeljenim priopćenjem je daljnje opstruiranje završetka legalno pokrenutog postupka razrješenja. Krajem ove akademske godine koja završava 30. rujna istječe mandat dijelu članova Fakultetskog vijeća pa otezanjem čeka novi sastav Vijeća koji bi Očigledno je da zadnju točku dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. srpnja 2016. prema Zakonu, Statutu Sveučilišta i Statutu Filozofskog fakulteta dekan Previšić nije ni bio ovlašten voditi, pa ju samim time nije ni mogao prekinuti da zaključi sjednicuprema njegovim željama i nastojanjima bio skloniji fleksibilnije tumačiti zakonske i statutarne odredbe. O velikom raskoraku između njegovih želja i tih odredbi koje mogu rezultirati i novčanim kaznama za Filozofski fakultet, već smo detaljnije objavili u tekstovima Zreo za penziju i Mirovina, to sam ja!, a o praksi skrivanja informacija važnih za funkcioniranje Fakulteta u tekstu Klopka za Filozofski fakultet. Funkcioniranje po načelu, ukoliko zakoni i propisi nisu u skladu s mojim odlukama, tim gore za zakone i propise, postaje učestala praksa dekana Previšića, a u tome i leže razlozi pokretanja postupka njegove smjene. Da li će Fakultetsko vijeće pristati na takve ucjene i zastrašivanje te se nakon toga zbog suučesništva u kršenju zakona i propisa izložiti prijavama koje su doista utemeljene na zakonima i propisima, tek će se vidjeti u danima koji dolaze. Da podsjetimo, prema Zakonu o ustanovama u članku 44. piše da je Upravno vijeće, što je u ovom slučaju Fakultetsko vijeće, dužno razriješiti ravnatelja u slučajevima kršenja zakona i propisa, nepoštivanja odluka Vijeća i isteka sklopljenog ugovora o radu.

Tko zna što donose naredni dani na Filozofskom fakultetu u režiji ostarjelog dekana. Možda dekan Previšić podnese kaznenu prijavu protiv profesorica zbog ometanja spuštanja sonde na Mars. Tada će biti teže naći članke zakona po kojima je očigledno da prijava nema osnove. U Poljskoj su zbog sramoćenja institucije suspendirali šefa zatvora, jer je tijekom godišnjeg odmora u Hrvatskoj ubacio muhu u jelo da ne plati račun. Što sve treba napraviti dekan fakulteta u Hrvatskoj da pređe granicu tolerancije za razrješenje, još nije poznato. Nepoštivanje Ustava, zakona i statuta uz istovremeno javno narušavanje ugleda Filozofskog fakulteta i njenih zaposlenika je očigledno manje važno od ubačene muhe u tanjur juhe.

<
Vezane vijesti