obrazovanje_skola_hrt_copy69133.jpgPublikacija pod nazivom Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju objavljena je danas na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja s ciljem poticanja škola da s učenicima razgovaraju o akademskoj čestitosti i plagiranju. Publikacija je sastavljena od dva dijela: prvi se sastoji od uputa za nastavnike, a drugi su nastavni listovi za učenike u kojima trebaju prepoznati slučajeve plagiranja, pogrešnog citiranja ili akademskog integriteta.

Akademska čestitost i očuvanje akademskog integriteta pripadaju među općekulturne i civilizacijske vrijednosti i može ih se smatrati kao aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Upravo njegovanjem akademske čestitosti od najranijih školskih dana aktivno potičemo cjeloživotno učenje te osobni rast učenika. Iz svega navedenog razvidna je značajna uloga obrazovanja u razvoju načela akademske čestitosti kod učenika.Publikacija Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju može se besplatno preuzeti s mrežnih stranica Foruma za slobodu odgoja

"Publikaciju smo napravili zbog važnosti i aktualnosti teme u našem javnom prostoru, a kojeg mladi itekako prate i o tome pitaju svoje učitelje. Stoga smo pripremili niz aktivnosti za učitelje kako mogu razgovarati s učenicima o akademskoj čestitosti, plagiranju, citiranju i korištenju drugih izvora. Iako je ovo teška tema, željeli smo učitelje ohrabriti da joj pristupe sustavno, poštujući vrijednosti struke i akademske čestitosti", napomenuo je Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa iz Foruma za slobodu odgoja.

Publikacija je sastavljena od dva dijela: prvi se sastoji od uputa za nastavnike, a drugi su nastavni listovi za učenike u kojima trebaju prepoznati slučajeve plagiranja, pogrešnog citiranja ili akademskog integriteta.

Bajkuša ističe kako je ova publikacija poziv i poticaj učiteljima i stručnim suradnicima da s učenicima rade na poticanju, njegovanju i razvijanju akademske čestitosti. "Nadamo se da će što više škola i učitelja preuzeti publikaciju te je koristiti izravno u svom radu s učenicima te nam se javiti s povratnim informacijama", poručuje.

Publikacija Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju može se besplatno preuzeti s mrežnih stranica Foruma za slobodu odgoja ili preko sljedeće poveznice: http://bit.ly/cestitost_plagiranje.

<
Vezane vijesti