Foto: PD KamenjakFoto: PD Kamenjak"U zadnje vrijeme u Ministarstvo stižu uznemirujuće informacije i fotografije o stradavanju životinja na žilet-žici, koje svjedoče o zastrašujućim mukama u kojima životinje umiru. Žica je postavljena suprotno direktivama te tražim od Povjerenika Velle da poduzme sve da se žica ukloni", istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović naglasio je kako je žica postavljena suprotno odredbama Direktive o staništima, Direktive o očuvanju divljih ptica te očuvanju ekološke mreže Natura 2000, te je tim povodom poslao zahtjev za postupanje Povjereniku EK za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Velli.

"S terena dobivamo uznemirujuće informacije o stradavanju divljih životinja na žici, za sada uglavnom lovnih vrsta poput jelena i srna", navode u priopćenju iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U Zahtjevu za postupanjem poslanom Povjereniku Velli ministar Zmajlović iskazuje zabrinutost zbog slovenskog zahvata u prostor, s obzirom na to da postavljanje neprekidne žičane ograde priječi slobodno kretanje divljih životinja i presijeca njihove migracijske koridore, što je u suprotnosti s EU propisima. 

Među životinjama koje su ugrožene postavljanjem žičane ograde su vuk, ris i medvjed, koje su kao strogo zaštićene vrste od interesa za Europsku uniju. Staništa tih vrsta nalaze se u susjednim dijelovima Hrvatske i Slovenije koje su zajednički odgovorne za njihovo očuvanje. Postavljanjem neprekinute ograde stvorena je nepremostiva prepreka za njihove migracije. To je u suprotnosti s odredbama članka 12. stavka Među životinjama koje su ugrožene postavljanjem žičane ograde su vuk, ris i medvjed, koje su kao strogo zaštićene vrste od interesa za Europsku uniju. Staništa tih vrsta nalaze se u susjednim dijelovima Hrvatske i Slovenije koje su zajednički odgovorne za njihovo očuvanje1. Direktive o staništima koje državama članicama nalažu obvezu poduzimanja svih potrebnih mjera za uspostavu sustava stroge zaštite životinjskih vrsta u njihovom prirodnom okružju. Pri tom se zabranjuju, između ostalog, svi oblici namjernog hvatanja ili ubijanja primjeraka tih vrsta u divljini te namjerno uznemiravanje tih vrsta, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije.

Pored navedenog, ministar Zmajlović u pisanom Zahtjevu ukazuje i na činjenicu da su ove tri vrste ujedno i ciljevi očuvanja hrvatskih područja ekološke mreže Natura 2000 Gorski kotar i sjeverna Lika, Nacionalni Park Risnjak, kao i slovenskih područja Javorniki-Snežnik, Kočevsko i Gorjanci-Radoha. Smatramo da postavljanje neprekinute žičane ograde duž cijele granice dviju država u područjima Natura 2000 predstavlja zahvat u prostor za koji nije moguće sa sigurnošću isključiti postojanje značajnih negativnih učinaka na ciljeve očuvanja i cjelovitost tog područja. Prije postavljanja ograde od žilet-žice bilo je potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno odredbama članka 6. stavka 3. Direktive o staništima. Ministar Zmajlović sumnja u to da je Slovenija provela predmetni postupak, odnosno, u slučaju ako je i proveden, da je rezultirao pozitivnim stavom nadležnog slovenskog tijela za zaštitu prirode.Žica je postavljena suprotno odredbama Direktive o staništima, Direktive o očuvanju divljih ptica te očuvanju ekološke mreže Natura 2000

Nadalje, postavljanje žičane ograde u suprotnosti je i sa odredbama članka 10. Direktive o staništima kojima se države članice potiču na upravljanje obilježjima krajobraza koja su posebno bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta i to kod planiranja korištenja zemljišta i razvojne politike, a posebno s ciljem poboljšanja ekološke koherentnosti mreže Natura 2000.

Pored zabrinutosti zbog povreda odredbi Direktive o staništima, ministar Zmajlović izražava i općenitu zabrinutost za sve divlje životinje, uključujući i lovne vrste, zbog nehumanog stradavanja i patnje kojoj su izložene prilikom naleta na žičanu ogradu. O opasnosti za ljude, prije svega stanovnike pograničnih krajeva, već smo opsežno govorili u službenim notama RH što naglašavamo i ovim putem.

Dopis završava zahtjevom prema Povjereniku Europske komisije nadležnom za pitanja zaštite okoliša i prirode Karmenu Velli da poduzme sve potrebne korake kako bi se opasna žičana ograda koju je postavila Slovenija uklonila te time ponovno omogućilo nesmetano kretanje divljih životinja i njihovo dugoročno očuvanje u skladu s odredbama Direktive o staništima.

<
Vezane vijesti