Foto: B.Š.Foto: B.Š.Na Međunarodni dan migranata Centar za mirovne studije podsjeća kako potragu ljudi za sigurnošću i zaštitom i kroz 2019. godinu nasilno prekidaju i onemogućavaju oni čija je dužnost osigurati zaštitu i sigurnost. Onemogućavanje pristupa sustavu azila i nezakonito protjerivanje osoba praćeni su sve okrutnijim nasilnim praksama, koje uključuju skidanje, korištenje elektrošokova, batinanje, žigosanje i pucanje na migrante te arbitrarnu detenciju, čega nisu pošteđena niti djeca. Godinu su obilježili i hrabri istupi policajaca koji su progovorili protiv nasilja.

Kršenja ljudskih prava migranata svakodnevno se događaju na granicama, baš kao i u dubini teritorija Republike Hrvatske. Onemogućavanje pristupa sustavu azila i nezakonito protjerivanje osoba s hrvatskog teritorija preko zelenih granica u susjedne zemlje praćeni su sve okrutnijim nasilnim praksama, koje uključuju skidanjekorištenje elektrošokova, batinanježigosanje i pucanje na migrante te arbitrarnu detenciju, čega nisu pošteđena niti djeca."Upravo ti istupi svima nam daju poticaj da od Vlade RH zahtijevamo punu i bezrezevnu brigu za živote te dostojanstvo migranata i svih građana Hrvatske koje pogađaju ove nasilne prakse", zaključuju iz CMS-a

Samo ove godine, na to su uz Centar za mirovne studije upozoravali i Border Violence Monitoring NetworkAre You Syrious, Amnesty International, Human Rights Watch, UN-ov posebni izvjestitelj za ljudska prava migranataVijeće EuropePučka pravobraniteljicačlanovi Europskog parlamenta te brojni domaći i strani mediji, među kojima je i H-Alter.

Kulminaciju nezakonitosti i nasilja u ovoj godini najbolje pokazuje učestala i neovlaštena upotreba oružja te sve češća svjedočanstva policijskih službenika o organizaciji nezakonitih postupanja i ilegalnim naredbama koje su primorani izvršavati. Anonimno pismo policijskih službenika pučkoj pravobraniteljici potvrdilo da je korištenje oružja pri nezakonitom protjerivanju migranata s hrvatskog teritorija ustaljena praksa.

Drugi je policajac u anonimnom intervjuu ljetos potvrdio kako naredbe o uskraćivanju pristupa azilu i nezakonitom postupanju dolaze od nadređenih. Posljednje svjedočanstvo policijskog službenika ukazuje kako je u nezakonitosti upleten sam vrh policije, a opisuje nezakonitu strukturu same ‘jedinice’ koja se služi protupravnim metodama kako bi  izbjegla evidentiranje dokaza o nezakonitom protjerivanju koje provodi uz arbitrarnu detenciju u garažama, razdvajanje obitelji, nezakonito korištenje pasa za napad.

Osim eskalacije nasilja, 2019. godinu obilježili su hrabri istupi policajaca koji su doista stali u obranu humanosti i ljudske sigurnosti, osjetili odgovornost za zaustavljanje prakse nezakonitog protjerivanja i progovorili protiv nasilja na koje ih svojim naredbama prisiljavaju nadređeni.

"Upravo ti istupi svima nam daju poticaj da od Vlade RH zahtijevamo punu i bezrezevnu brigu za živote te dostojanstvo migranata i svih građana Hrvatske koje pogađaju ove nasilne prakse", zaključuju iz CMS-a.

<
Vezane vijesti