Foto: Mvep.hrFoto: Mvep.hrMinistarstvo vanjskih poslova i europskih integracija raspisalo je 2017. godine natječaj za udruge na temu Informiranje o EU. U ocjenjivačkom postupku Hrvatski savez gluhoslijepih Dodir dobio je 70 bodova i bio je prvi ispod "praga" za dobivanje potpore. Za dva kriterija ocijenjen je s "nula" bodova, mada propozicije predviđaju da je najniža moguća ocjena "jedan". Da su mu ta dva boda priznata, Dodir bi dobio potporu. Ali to još uvijek nije sve...

Letimičnim pregledom "obrazaca" zaključili smo da je tim očitim kršenjem jasno utvrđenih natječajnih pravila najzakinutiji bio Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir. Na dosad neobjavljenoj službenoj rang-listi koju smo također nakon dugotrajnog natezanja iznudili od Ministarstva, Dodir se nalazi na osamnaestom mjestu, prvi "ispod crte", sa 70 bodova

U studenom davne 2017. godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je natječaj za udruge na temu informiranja o Evropskoj uniji. Za jednogodišnje projekte raspodijelilo je, putem natječaja, na žiro-račune sedamnaest udruga nešto preko milijun kuna, pri čemu su iznosi pojedinačnih donacija varirali od dvadesetak, pa do nešto ispod 100 tisuća kuna.

Radilo se svakako o novcima vrijednim pažnje: Marija Pejčinović Burić, bivša ministrica vanjskih poslova, koja je raspisala ovaj natječaj i bila najodgovornija za njegovu provedbu, na svojem novom poslu glavne tajnice Vijeća Europe zaradi tih milijun kuna u nepuna četiri mjeseca. A kažu da je njezina plaća basnoslovna.

U uputama za prijavitelje, u točki 4.4. bio je istaknut status povjerljivosti dijela natječajne dokumentacije: "Dokumentacija vezana uz projekte koji nisu odobreni za financiranje arhiviraju se s napomenom da se radi o povjerljivim dokumentima koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne može koristiti niti davati na uvid i korištenje trećim osobama." O statusu preostale dokumentacije, tj. one vezane uz projekte koji jesu "odobreni za financiranje", nije napisano ništa. 

Dvadeset i dva mjeseca potom, MVEP je na najgrublji način prekršio citiranu odredbu o diskreciji vlastita natječaja: dio dokumentacije vezane uz projekte koji nisu odobreni za financiranje predan je na uvid "trećoj osobi", tojest potpisniku ovih redaka, na moje traženje - kolor-fotokopije originalnih dokumenata isporučene su mi preporučenom poštom na kućnu adresu.

Odgovor na pitanje kako je do toga škandala došlo, vrlo je jednostavan. U skoro dvogodišnjoj prepisci s MVEP-om, u koju su bili uključeni bivša povjerenica za informiranje Anamarija Musa, kao i njezin nasljednik Zoran Pičuljan, uspio sam MVEP-u dokazati da je citirana odredba o povjerljivosti i javnoj nedostupnosti dokumentacije njihova natječaja za raspodjelu javnih sredstava – protuzakonita.

Glavnina dokumenata koji su time dobili priliku da ugledaju svjetlo dana sastoji se od "obrazaca za ocjenu kvalitete prijave" svih šezdeset predloženih projekata. Već letimičan pregled tih "obrazaca" ukazuje na propuste zbog kojih bi, da su na vrijeme uočeni, mogli lako izazvati proglašenje čitava natječaja nevažećim i njegovo "rušenje".

"Evaluacijski kriteriji podijeljeni su u nekoliko područja procjene", istaknuto je u zaglavlju svakog obrasca. "Svakom području procjene dodjeljuje se bod između 1 i 5, sukladno sljedećim kategorijama ocjenjivanja: 1=nedovoljno; 2=dovoljno; 3=dobro; 4=vrlo dobro; 5=odlično. Bodovi za pojedine kriterije mogu se, zbog svoje važnosti, ponderirati, odnosno pomnožiti s npr. 2."Odgovor na pitanje kako je do toga škandala došlo, vrlo je jednostavan. U skoro dvogodišnjoj prepisci s MVEP-om, u koju su bili uključeni bivša povjerenica za informiranje Anamarija Musa, kao i njezin nasljednik Zoran Pičuljan, uspio sam MVEP-u dokazati da je citirana odredba o povjerljivosti i javnoj nedostupnosti dokumentacije njihova natječaja za raspodjelu javnih sredstava – protuzakonita

Ovaj podsjetnik članicama stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata, koje su se bavile bodovanjem, gotovo je do riječi prepisan iz uputa za prijavitelje: "Svaka pristigla i zaprimljena prijava ocjenjivat će se temeljem zadanih kriterija koji se nalaze u obrascu za ocjenu, na način da će svaki kriterij dobiti ocjenu između 1 i 5 na ovaj način: 1=nedovoljno; 2=dovoljno; 3=dobro; 4=vrlo dobro; 5=odlično, a zatim će se svi bodovi zbrojiti."

Premda je na dva mjesta – u uputama za prijavitelje i u zaglavlju svakog od 60 obrazaca za ocjenu kvalitete jasno napisano da se svakom prijavljenom projektu, po svakom pojedinom kriteriju/području procjene dodjeljuje minimalno 1, a maksimalno 5 bodova, članice stručnog povjerenstva ponekim su projektima upisivale i po 0 bodova, ili bi kriterij jednostavno ostavile neocijenjenim. Neki od predloženih projekata na taj su način uskraćeni i za veći broj bodova, koji bi im prema propozicijama morali biti upisani čak i ako zaslužuju "negativnu" ocjenu.

Letimičnim pregledom "obrazaca" zaključili smo da je tim očitim kršenjem jasno utvrđenih natječajnih pravila najzakinutiji bio Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir. Na dosad neobjavljenoj službenoj rang-listi koju smo također nakon dugotrajnog natezanja iznudili od Ministarstva, Dodir se nalazi na osamnaestom mjestu, prvi "ispod crte", sa 70 bodova.Premda je na dva mjesta – u uputama za prijavitelje i u zaglavlju svakog od 60 obrazaca za ocjenu kvalitete jasno napisano da se svakom prijavljenom projektu, po svakom pojedinom kriteriju/području procjene dodjeljuje minimalno 1, a maksimalno 5 bodova, članice stručnog povjerenstva ponekim su projektima upisivale i po 0 bodova, ili bi kriterij jednostavno ostavile neocijenjenim

Iz njegova "obrasca" vidljivo je da mu nisu uračunati bodovi za "negativnu ocjenu" po kriterijima "uključenost stručnjaka u projekt" i "nove inicijative u područjima od posebne državne skrbi". S ta dva boda Dodir bi ih prikupio ukupno 72, i pretekao bi Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva koji je, na 17. mjestu, sa 71 bodom, zadnji na listi udruga koje su na natječaju ostvarile potporu.

Ali to nije sve. Zbrajanjem svih bodova s Dodirova obrasca postaje vidljivo da je ta udruga ostvarila 71 bod, a ne 70 kako je službeno zbrojeno. Ocjena kriterija "projekt uspostavlja model primjenjiv od strane drugih organizacija" naknadno je preinačena iz 4 u 3, što nije ispravljeno u zbroju bodova za sekciju "B. Kvaliteta i relevantnost", ali je konačni zbroj bodova svih sekcija ipak prepravljen iz 71 u 70. S ta dva ili tri "zamrčena" boda Savez gluhoslijepih osoba dobio bi ih 72 ili 73, a i jedno i drugo bilo bi mu dovoljno za potporu na ovom natječaju.

Savez Dodir zamolili smo da nam prokomentiraju ovakvu "matematiku", ali usprkos nekoliko obećanja, nakon tjedan dana čekanja nismo primili nikakav odgovor.

Na sličan je način bila ugrožena potpora Institutu za razvoj cjeloživotnog učenja: IRCU je po četiri kriterija ostvario "nula" bodova, premda je, ponavljamo, natječajnim regulama predviđen minimalno po jedan za "negativnu" ocjenu.

S ta 4 boda, koja su mu morala pripasti, sakupio bi ih ukupno 68 i bio bi nadomak „pragu“ iznad kojega se dodjeljuju potpore. Bodovi su isto tako uskraćeni i pojedinim udrugama koje su potpore ostvarile, recimo Hrvatskoj edukacijskoj mreži, Mirovnoj grupi mladih Dunav, Gongu, Udruzi Oppidum, Pozitivi iz Samobora.

Nije lako ustanoviti bi li ovi protupravno oduzeti bodovi, da su uračunati u skladu s regulama natječaja, tim udrugama povećali financijski iznos koji su ostvarile na natječaju. Naime, niti u jednom dokumentu nismo naišli na podatak o "ključu" kojim se broj ostvarenih bodova izražava u visini potpore.Dakle gospođe Katja Šare, Martina Glavina Smiljanić, Ružica Ivanković, Irina Zorić, Iva Jantolek i njihova zamjenica Jacinta Galić, listom službenice MVEP-a, bavile su se javnim poslom i za svoje zbrajanje i oduzimanje bodova, tumačenje regula i ostalo, odgovorne su imenom i prezimenom najširoj javnosti

"Obavještavamo Vas kako se financijska potpora ostvarivala temeljem rang liste koja je sačinjena sukladno ostvarenom broju bodova svakog pojedinog projekta i visine financijskih sredstava koji su Ministarstvu stajali na raspolaganju do iskorištenja istih", bio je odgovor MVEP-a na naše pitanje koje se odnosilo na taj ključ. Iz njega se razabire da bi bodovna rang-lista trebala biti presudna za određivanje visine donacija.

No, bilo bi prejednostavno preporučiti projektnim voditeljima, članicama i članovima pobrojanih udruga i ostalim ljubiteljima matematike neka sami zbrajaju, uspoređuju i istražuju bi li uskraćeni bodovi popravili nekom mjesto na bodovnoj rang-listi i povećali zasluženi iznos koji im je po natječaju sjeo na bankovni račun.

Rang-lista također tek sada ima priliku ugledati svjetlo dana: iz nje je vidljivo nešto posve drugo od onoga što su nam kao odgovor na pitanje sugerirali u MVEP-u – da visina potpore ni na koji način ne korespondira sa zbrojem dobivenih bodova, pa je tako, primjerice, udruga koja na rang-listi zauzima treće mjesto s 88 bodova ostvarila potporu skoro 40 posto nižu od udruge koja na njoj, sa 76 bodova, zauzima četrnaesto mjesto.

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu je na MVEP-ov natječaj predložila dva projekta. Jedan je, kako je vidljivo iz "zbroja" ocjena u obrascu, ocijenjen s 56 bodova, premda se zbrajanjem pojedinih sekcija ne dolazi do broja 56, već 54. I doista, na službenoj rang-listi navedena je brojka 54. Drugom su projektu, nakon različitih naknadnih šaranja i prepravljanja u obrascu za ocjenu kvalitete zbrojena također 54 boda, međutim na službenoj rang-listi naveden je zbroj 60 (!?).

Projekt je po dva kriterija ocijenjen s "nulom" premda, rekosmo, propozicije nalažu da minimalna ocjena iznosi "jedan". Osim toga, prema natječajnim pravilima, bodovi stečeni u sekciji "C. Proračun" se "ponderiraju", tj. množe s dva. U UNNK-ovu slučaju deset bodova "zarađenih" u toj sekciji nije poduplano, čime je projektu H-Alterova nakladnika protivno regulama oduzeto ukupno 12 bodova.Rang-lista također tek sada ima priliku ugledati svjetlo dana: iz nje je vidljivo nešto posve drugo od onoga što su nam kao odgovor na pitanje sugerirali u MVEP-u – da visina potpore ni na koji način ne korespondira sa zbrojem dobivenih bodova, pa je tako, primjerice, udruga koja na rang-listi zauzima treće mjesto s 88 bodova ostvarila potporu skoro 40 posto nižu od udruge koja na njoj, sa 76 bodova, zauzima četrnaesto mjesto

Pitanje daleko važnije od sudbine ovoga ili onoga projektnog prijedloga jest – kakva je uistinu stručnost članica MVEP-ovog stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata?

Zar je moguće da je tadašnja ministrica u to tijelo imenovala službenice koje nisu u stanju bez greške obaviti matematičke operacije kakve u školi uče djeca do 10 godina starosti? I da im je čitanje s razumijevanjem posve jednostavnog teksta toliko naporno da nisu sposobne shvatiti natječajno pravilo po kojem se dodjeljuje minimalno bod po kriteriju, te da nikome ne može biti upisana "nula"?! Nameće se pitanje - jesu li "stručnjakinje" takvih kognitivnih sposobnosti uspjele uopće pohvatati sve ono što piše u tim silnim projektnim prijedlozima?

Ministarstvo se godinu i pol dana opiralo našem zahtjevu da nam oda imena i prezimena članica povjerenstva, tvrdeći da bi time prekršilo njihovo pravo na privatnost. Na kraju je povjerenik za informacije Pičuljan vlastitim rješenjem naložio da nam se dostavi tražena informacija, za koju je napisao kako nema zapreke da bude javna već samim time što se radi o državnim službenicama koje u tijelu javne vlasti sudjeluju u komisiji koja odlučuje o raspoređivanju javnih sredstava putem javnog natječaja.

"Posebno se napominje da bi tijelo koje provodi natječaj dodjele bespovratnih sredstava iz državnog proračuna, u svrhu osiguravanja potpune transparentnosti i legitimiteta samog natječajnog postupka odnosno otklanjanja moguće sumnje u nepristranost, trebalo uzeti u obzir mogućnost javne objave podataka o sastavu ocjenjivačkog povjerenstva po završetku natječajnog postupka“, napisao je Pičuljan. „Ističe se da su navedene informacije o sastavima takvih povjerenstava, te sve okolnosti oko dodjele javnih sredstava, od osobitog javnog interesa s obzirom da po prirodi stvari predstavljaju rizik za pogodovanje i korupciju općenito."

Dakle gospođe Katja Šare, Martina Glavina Smiljanić, Ružica Ivanković, Irina Zorić, Iva Jantolek i njihova zamjenica Jacinta Galić, listom službenice MVEP-a, bavile su se javnim poslom i za svoje zbrajanje i oduzimanje bodova, tumačenje regula i ostalo, odgovorne su imenom i prezimenom najširoj javnosti.Ministarstvo se godinu i po dana opiralo našem zahtjevu da nam oda imena i prezimena članica povjerenstva, tvrdeći da bi time prekršilo njihovo pravo na privatnost. Na kraju je povjerenik za informacije Pičuljan vlastitim rješenjem naložio da nam se dostavi tražena informacija, za koju je napisao kako nema zapreke da bude javna

Valja napomenuti i da je ministarstvo na čijem je čelu stajala današnja glavna tajnica Vijeća Evrope, međunarodne institucije kojoj je vladavina prava središnja tema, koristilo najniže dopustive standarde za izbor stručnog ocjenjivačkog povjerenstva koje je uopće smjelo koristiti. Naime, vladina Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge preporučuje čelnicima tijela koja raspisuju natječaje da u ocjenjivačke komisije imenuju i "predstavnike organizacija civilnoga društva, znanstvenih i stručnih institucija i nezavisne stručnjake za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja".

Pritom ih upućuje da mogu "raspisati javni poziv za prijavu stručnjaka koji su zainteresirani sudjelovati u postupku ocjenjivanja prijava", a sve u svemu, trebali bi "voditi računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja udruga u određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje". Umjesto svega pobrojanoga što se, lukavošću hrvatskoga birokratskog aparata, uredbom preporučuje, ali ne nalaže, Pejčinović Burić je u svoju ocjenjivačku komisiju za dodjelu sredstava kojima bi trebalo podupirati javno informiranje o Evropskoj uniji imenovala pet-šest sebi podređenih službenica koje doslovno nisu u stanju, ili nisu bile dovoljno zainteresirane, da zbroje 2+2.

I na kraju, što bi se dogodilo kada bi neka od udruga koje su sudjelovale na MVEP-ovu natječaju, osjetivši se zakinutom, poželjela pravnim putem zaštititi svoje interese? Citiramo Upute za prijavitelje.

"4.3. Podnošenje prigovora: Prigovor na rezultate natječaja prijavitelji mogu dostaviti pisanim putem u roku od osam dana od datuma objave rezultata natječaja na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, www.mvep.hr."Zar je moguće da je tadašnja ministrica u to tijelo imenovala službenice koje nisu u stanju bez greške obaviti matematičke operacije kakve u školi uče djeca do 10 godina starosti? I da im je čitanje s razumijevanjem posve jednostavnog teksta toliko naporno da nisu sposobne shvatiti natječajno pravilo po kojem se dodjeljuje minimalno bod po kriteriju, te da nikome ne može biti upisana "nula"?! 

Rok za prigovor trajao je, vidimo, osam dana, dočim borba za ostvarivanje prava na informacije koje pružaju obilje materijala za prigovor, a koje je Ministarstvo trebalo proaktivno objaviti neposredno s objavom samih rezultata natječaja, umjesto da ih tvrdoglavo skriva, traje osamdesetak puta dulje - punih 19 mjeseci.

Protuzakonito proglašavanje dijela dokumentacije povjerljivom i uporno odbijanje pružanja traženih informacija ne može biti "slučajno": mogućnost da u MVPE-u ne postoji pravnik koji razumije Zakon o pravu na pristup informacijama ravna je "nuli", tim više što se radi o ministarstvu koje je zadnjih desetak godina bilo najuključenije u postupak prilagođavanje Hrvatske boljim evropskim praksama, u čemu je transparentnost raspolaganja državnim novcem bila jedna od važnijih tema.

Ovdje se vjerojatno ipak ne radi o korupciji i pogodovanju, što sugerira povjerenik Pičuljan, ali zasigurno se radi o nagonu birokracije da daleko od očiju javnosti uživa u otaljavanju svojega posla – što ide na ruku i vladajućoj političkoj klasi.

Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv MVPE-a eliminirana je poznatim člankom 32. st. 5. Uredbe o postupcima financiranja, o čemu smo već pisali

Odgovor na gornje pitanje stoga glasi: kada bi neka od udruga koje su sudjelovale na MVEP-ovom natječaju, osjetivši se zakinutom, poželjela pravnim putem zaštititi svoje interese, njezina želja ostala bi nerealizirana. Mogućnost zaštite interesa pravnim putem ubijena je, naime, već u startu, a udruge su prisiljene na egzistiranje u uvjetima pravne neizvjsnosti kada se radi o javnim natječajima na kojima pokušavaju osigurati prihode za svoj rad.

4.amazonas_copy92043.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:48
Veličina datoteke: 1,03 MB

5.hr.udruga_za_medunarodne_studije_copy84265.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:48
Veličina datoteke: 1 MB

1.hpc_copy40706.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:48
Veličina datoteke: 1 MB

6.dms_slavvonski_brod_copy67702.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:48
Veličina datoteke: 1018,46 kb

2.centar_za_poduzetnistvo_copy39093.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:48
Veličina datoteke: 1,06 MB

3.dodir_copy64855.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:48
Veličina datoteke: 1,01 MB

8.agencija_lokalne_demokracije_copy87526.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1 MB

7.lag_nova_gradiska_copy40808.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,03 MB

12.varazdinski_underground_copy61889.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

11.ircu_copy37778.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,04 MB

10.nasa_djeca_porec_copy70924.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1 MB

9.zmergo_opatija_copy27027.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,04 MB

13.unmk_1_copy61385.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 693,25 kb

14.udruga_fazana_copy81173.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

15.prirodoslovna_istrazivanja_sibenik_copy69986.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

16.unmk_2_copy69893.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,07 MB

17.sibenski_potrosac_copy90973.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

18.hpu_copy39023.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

20.lag_beli_manastir_copy97349.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,05 MB

19.drustvo_multiple_skleroze_zabok_copy40011.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

21.kreativna_kuca_osijek_copy19993.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,03 MB

23.proni_osijek_copy52354.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

22.bjelovarski_centar_za_rcd_copy83235.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,14 MB

24.lag_sumanovci_copy95387.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1015,19 kb

25.udruga_mladih_u_eu_copy33030.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,05 MB

27.u.d.impress_copy14652.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

28.eud_vukovar_copy70761.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

26.bubamara_vinkovci_copy74132.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1 MB

30.kum_donji_prolozac_copy35961.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

29.udruga_branitelja_imotski_copy81551.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 965,25 kb

31.moj_osijek_copy63175.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

33.edukacijska_mreza_copy93505.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,06 MB

32.udruga_sol_copy44554.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1 MB

34.radio_student_copy77791.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,02 MB

35.4_grada_gragodid_copy34486.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

36.udruga_za_promicanje_kultura_copy68423.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

37.idop_copy92894.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,05 MB

38.iskra_copy37459.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,04 MB

40.carpe_diem.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,02 MB

39.zelena_akcija_copy50013.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,02 MB

41.odraz_copy28588.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

42.pozitiva_samobor_copy64077.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,04 MB

43.u_ime_obitelji.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

47.lag_zeleni_brijeg_copy64382.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1021,24 kb

44.hrvatski_savez_slijepih_copy55690.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

49.mgm_dunav_copy63142.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1021,15 kb

45.centar_za_odrzivi_razvoj_copy70695.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1 MB

48.oppidum_copy18001.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,05 MB

46.za_demokratsko_drustvo_copy63171.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,04 MB

51.glas_mladih_krizevci_copy53858.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

50.universitas_copy38820.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

53.hrvatsko_njemacko_drustvo_copy82181.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

54.nasa_djeca_copy52476.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,03 MB

52.ledera_copy53967.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1022,66 kb

55.forum_za_slobodu_odgoja_copy68592.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,12 MB

56.gong_copy46237.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 952,49 kb

57.centar_miko_tripalo_copy20114.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,08 MB

58.turbina_promjena_copy98305.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,62 MB

59.cenzura_plus_copy94969.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

60.informo_copy35539.pdf
Izmjenjeno: 17.09.2019. 14:49
Veličina datoteke: 1,01 MB

<
Vezane vijesti