civilnaplatformaistre_copy91899.jpgCivilna platforma Istre prijavila je krajem veljače Istarsku županiju Inspekciji zaštite okoliša zbog nepoštivanja Zakona o zaštiti okoliša prema kojem je za Županijsku razvojnu strategiju obavezno provesti postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš. Iako je inspekcija potvrdila da je došlo do postupanja koje je u suprotnosti sa zakonom, na internetskim stranicama Istarske županije i dalje stoji da je usvajanje strategije planirano tijekom travnja.

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode također je reagirao te je Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije uputio zahtjev za očitovanjem po tom pitanju, uz napomenu da će Ministarstvo poduzeti sve zakonom Civilna platforma Istre obraća se članovima i članicama Skupštine Istarske županije sa zahtjevom za odgodom usvajanja razvojne strategijepredviđene radnje u cilju osiguranja postupanja sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

Osim toga, prema čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti pri donošenju propisa i strateških i planskih dokumenata dužna su "provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana". Savjetovanje o Županijskoj razvojnoj strategiji trebalo je, stoga, provesti u tom roku, a ne u trajanju od samo 14 dana, jer ne postoji razlog zbog kojeg bi navedeni rok trebalo skratiti.

Civilna platforma Istre na ove je činjenice već ukazala te je pozvala Županiju da ne krši Zakon te da za ŽRS ponovi postupak u skladu s propisima, ali i da organizira smislenu javnu raspravu čije će trajanje i provedba omogućiti uključivanje svih zainteresiranih dionika koji u izradu Strategije nisu uopće bili uključeni (organizacije civilnoga društva, mediji) te da osigura njeno predstavljanje u više istarskih gradova – što je do sada izostalo.

Budući da se, kako piše na internetskim stranicama Istarske županije o javnom savjetovanju na temu nove Županijske razvojne strategije do 2020. godine, "tijekom mjeseca travnja 2016. godine planira usvajanje završne verzije ŽRS u županijskoj Skupštini", Civilna platforma Istre obraća se članovima i članicama Skupštine Istarske županije sa zahtjevom za odgodom njenog usvajanja, odnosno za produljenjem javne Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode također je reagirao te je Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije uputio zahtjev za očitovanjemrasprave i istinskim uključivanjem svih dionika u Županiji koji su zainteresirani za davanje doprinosa u formuliranju tog najvažnijeg razvojnog dokumenta.

"Ne dopustite da se jedan koristan i vrlo važan alat za ostvarivanje održivog razvoja pretvori u formalnost usmjerenu jedino ka zadovoljavanju preduvjeta za korištenje europskog novca. Taj je pristup neodgovoran i štetan za budućnost naše županije, na što nećemo prestati upozoravati. Iskoristite ovu priliku za osnaživanje demokratskih standarda pri donošenju odluka. Istinska javna rasprava s uvažavanjem mišljenja sudionika ne košta ništa, a može doprinijeti uspostavi povjerenja", poručuje Dušica Radojčić iz Civilne plaftorme Istre.

aem_copy72802.jpg
Članak je objavljen u sklopu projekta 'U dnevnom ritmu' koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).
Ključne riječi: Istra, Zelena Istra, zaštita okoliša
<
Vezane vijesti