Foto: Liam GumleyFoto: Liam GumleyPomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Čižmek na konferenciji u Bonnu, u obraćanju delegacijama 197 država stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime, istaknuo je opredijeljenost Hrvatske za ispunjenje ciljeva Pariškog sporazuma koji, naglasio je, predstavlja povijesnu prekretnicu u jačanju globalnog zajedničkog duha i prelazak na društvo s niskom razinom ugljika otporno na klimatske promjene.

Delegacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike predvođena pomoćnikom ministra za klimatske aktivnosti Igorom Čižmekom sudjeluje u Bonnu u Njemačkoj na 23. Konferenciji stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC), 13. Konferenciji stranaka Kyotskog protokola (CMP) te 2. dijelu Prve konferencije stranaka koji služi kao sastanak stranaka Pariškog sporazuma.

"Hrvatska čvrsto stoji iza globalnih napora kojima se nastoji smanjiti klimatske promjene. Kako bi bila bolje pripremljena i izgradila društvo Kako bi bila bolje pripremljena i izgradila društvo otporno na klimatske promjene, Hrvatska je izradila nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama do 2040. godine i s pogledom na 2070. godinu, s akcijskim planom. Istodobno, poduzimamo mjere smanjenja emisija, a niskougljični razvoj vidimo kao priliku za Hrvatskuotporno na klimatske promjene, Hrvatska je izradila nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama do 2040. godine i s pogledom na 2070. godinu, s akcijskim planom. Istodobno, poduzimamo mjere smanjenja emisija, a niskougljični razvoj vidimo kao priliku za Hrvatsku. To je prilika za poboljšanje postojećih infrastrukturnih i tehnoloških rješenja kroz inovacije, prijenos naprednih tehnologija i značajne strukturne promjene u svim sektorima. Ove će promjene potaknuti industrijski rast, investicijski ciklus i razvoj novih poduzeća što će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i poboljšanjem kvalitete života svih građana", rekao je pomoćnik ministra Igor Čižmek.

Pariški sporazum je prvi pravno obvezujući globalni klimatski sporazum o smanjenju emisija stakleničkih plinova koji je usvojen krajem 2015. u Parizu. Cilj Pariškog sporazuma je osnažiti globalnu reakciju na opasnost od klimatskih promjena a njime se utvrđuje dugoročni cilj smanjenja emisija u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C te da se pokuša zadržati na 1,5 °C u odnosu na razinu emisija u predindustrijskom razdoblju. Do danas je 169 od ukupno 197 država stranaka Konvencije ratificiralo Pariški sporazum. Republika Hrvatska je 23. lipnja 2017. godine postala punopravna stranka Pariškog sporazuma.

Na marginama Konferencije stranaka Okvirne konvencije o promjeni klime, pomoćnik ministra Igor Čižmek je s predsjednikom Međuvladinog panela o promjeni klime (IPCC) dr. Hoesung Lee­om održao sastanak na temu uloge i važnosti IPCC-a  za pregovore o klimatskim promjenama kao i načinu financiranja istog. Predsjednik IPCC dr. Lee ukazao je na povećanje oblima posla IPCC u okviru Pariškog sporazuma te je zatražio da se u financiranje dobrovoljno uključi i veći broj država od sadašnjih 40-tak. Kako IPCC putem svojih  redovnih izvješća osigurava stručne podloge nužne za klimatske pregovore od velike važnosti je osigurati kontinuitet njegovog djelovanja.

<
Vezane vijesti