Zakon o udrugama (NN 74/2014) u svojem članku 34. određuje da udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava širu javnost.
Zakon o udrugama svojim člankom 13. prepušta samim udrugama da svojim statutom autonomno riješe našin osiguranja javnosti djelovanja udruge.
Statut UNMK-a u čl. 5. određuje da udruga putem svoje web stranice izvještava javnost o svojim donatorima, a jednom godišnje objavljuje izvještaj o radu.

Izvještaj o radu za 2016.:

izvjestaj_2016.pdf
Izmjenjeno: 23.10.2017. 09:39
Veličina datoteke: 777,86 kb

Izvještaj o radu za 2017.:

izvjestaj_2017.pdf
Izmjenjeno: 15.06.2018. 09:35
Veličina datoteke: 1,99 MB

Izvještaj o radu za 2018.:

izvjestaj_2018.pdf
Izmjenjeno: 18.01.2019. 11:30
Veličina datoteke: 1,12 MB

Izvještaj o radu za 2019:

izvjestaj_2019.docx
Izmjenjeno: 27.03.2020. 11:13
Veličina datoteke: 25,36 kb