ebanka_logo.jpgStruktura vlasništva i nediversificiranost bankarskog sektora jedan je od najvećih gospodarskih problema Hrvatske. Bankarski sektor, koji je praktički u 90 postotnom vlasništvu stranih banaka, izravni je uzrok vrlo niske stope financiranja poduzetničkih projekata u Hrvatskoj. Puni učinak potencijala iskorištavanja EU sredstava može se ostvariti isključivo putem osnivanja specijalizirane financijske institucije - etične banke.

Iz Zadruge za etično financiranje (ZEF) ističu da nerazvijenost bankarskog i financijskog sustava općenito otežava adekvatno korištenje EU sredstava zbog nedostatka kvalitetnih programa predfinanciranja i sufinanciranja projekata koji su korisnici bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).ZEF će nastaviti svoje aktivnosti s ciljem ulaska na hrvatsko bankarsko tržište putem podnošenjem novog zahtjeva za bankarsku licencu

Međutim, bespovratna sredstva ESIFa samo su manji dio sredstava dostupnih Hrvatskoj. Uz njih na rasopolaganju su još i stotine milijuna EUR dostupnih putem razvojnih financijskih instrumenata EU koje bi trebale plasirati hrvatske financijske institucije. Međutim postojeće banke koje rade u Hrvatskoj skoro uopće nisu zainteresirane za te programe jer bi putem njih morali plasirati povoljnija sredstva s nižom profitnom maržom što im nije u interesu.

ZEF je u 4 godine svoga rada uz podršku EaSI programa EU razvio modele i infrastrukturu koji su usmjereni prema poticanju i podržavanju razvojnih politika koje je Hrvatska kao članica Unije prihvatila, prije svega politike usmjerene prema poticanju ruralnog razvoja, sprečavanja depopulacije ruralnih sredina, poticanju zapošljavanja ugroženih skupina, poticanje financiranja SMEa, tehnoloških i društvenih inovacija te projekata obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kružnog gospodarstva.

ZEF već sada provodi jedini specijalizirani program financiranja ruralnog razvoja putem predfinanciranja i sufinanciranja programa ruralnog razvoja koji se kroz mjeru 19 plasiraju putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG) i LEADER program te program financiranja projekata društvenog poduzetništva. U tu svrhu je ZEF do sada osigurao oko 3 milijuna HRK.

Uskoro će u ZEF-u obilježiti 4. rođendan i u tom su periodu obilazeći najudaljenije dijelove Hrvatske upoznali mnoštvo pojedinaca i organizacija, radnih kolektiva, koji zaista rade zanimljive stvari i na zanimljive, često i održive načine, doprinose ekonomiji stvaranjem dodane vrijednosti. Tako su uspjeli i okupiti približno 1400 članova.

Članovi Zadruge ujedno su i suvlasnici njezine imovine koji demokratskim putem, po principu "jedan član – jedan glas", odlučuju o svim važnim pitanjima vezanima uz rad ZEF-a te biraju i razrješuju članove tijela Zadruge. Učlanjenjem u Zadrugu članovi dobivaju platformu za međusobno umrežavanje, suradnju i plasman svojih roba i usluga, pristup uslugama poslovnog i financijskog savjetovanja. Zatim, podršku u izradi projektnih prijedloga vezanih uz EU fondove, ali i mogućnost ostvarivanja različitih pogodnosti na internom tržištu.

ZEF će nastaviti svoje aktivnosti s ciljem ulaska na hrvatsko bankarsko tržište putem podnošenjem novog zahtjeva za bankarsku licencu.

Ključne riječi: ekonomija, etična banka
<
Vezane vijesti