Foto: Electrolux.hrFoto: Electrolux.hrCentar za građanske inicijative Poreč Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova prijavio je seksističku reklamu tvrtke Electrolux, pod nazivom "Svaka ljepotica zaslužuje svoju zvijer", radi poticanja i promocije tradicionalnih patrijarhalnih stereotipa koji se vežu uz žene.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić je zaključila kako se reklamna kampanja tvrtke Electrolux oslanja na spolni stereotip koji se temelji na tradicionalnoj podjeli rodnih uloga, prema kojoj je usisavanje (kao dio kućanskih poslova) posao žene. I izabranim sloganom Svaka ljepotica zaslužuje svoju zvijer predmetna reklamna kampanja jasno daje do znanja da je reklamirani proizvod namijenjen ženama. Istovremeno, žena je i tekstom i slikom prikazana u kontekstu u kojem se ističe njezin fizički izgled - ljepota - karakteristika koja se jako često iskorištava u Seksizam i spolni stereotipi jedna su od velikih prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolovareklamnim kampanjama. Budući da Electrolux rodno neutralan proizvod - usisavač - povezuje isključivo s jednim spolom, ženama, te da se samo jedan spol, ženski ističe kao onaj koji zaslužuje proizvod temeljem fizičkog izgleda, u reklamnoj kampanji koristi se spolni stereotip i seksizam.

Činjenica je da se u reklamnim rješenjima još uvijek naveliko koriste upravo rodni stereotipi i seksizam pa se žensko tijelo, odnosno ženski izgled, iskorištavaju kako bi se reklamiralo doslovno sve. Upravo takva praksa oglašivača mnogim međunarodnim dokumentima smatra se jednom od velikih prepreka za postizanje pune ravnopravnosti spolova.

U Izvješću Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta se navodi da su rodni stereotipi u oglašavanju jedan od nekoliko čimbenika koji imaju velikog utjecaja na napore koje društvo čini u smjeru rodne ravnopravnosti. Taj utjecaj je veći stoga što mnogi/e nisu svjesni/e načina na koji na nas utječu sveprisutne slike koje nas okružuju.

"Naglašavam da se putem reklamnih kampanja ne reklamiraju samo proizvodi, kao što je u slučaju Vaše kampanje to usisavač, već i Ovakvom reklamnom kampanjom podržavaju se spolni stereotipi o ženama kao kućanicama i o ženama kao osobama koje se vrednuju temeljem fizičkog izgleda, a čime se perpetuira tradicionalna i patrijarhalna podjela rodnih uloga koja nije sukladna načelima ravnopravnosti spolovaodređene vrijednosti, koncepti, ideje vezane uz to tko je vrijedan i zbog čega, tko i zbog čega zaslužuje reklamirani proizvod i sl. Stoga, ne ulazeći u ocjenjivanje estetske strane ove reklamne kampanje, jer to nije u nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, skrećemo Vam pozornost da ovakvom reklamnom kampanjom podržavate spolne stereotipe o ženama kao kućanicama i o ženama kao osobama koje se vrednuju temeljem fizičkog izgleda, a čime perpetuirate tradicionalnu i patrijarhalnu podjelu rodnih uloga koja nije sukladna načelima ravnopravnosti spolova", stoji u preporuci pravobraniteljice Ljubičić.

"Sukladno tome, preporučujem da prilikom kreiranja i odobravanja reklama kojima se oglašavate radi promocije svojih proizvoda i usluga vodite računa o zakonskim odredbama te o načelu ravnopravnosti spolova kao ustavne vrednote, imajući na umu da su seksizam i spolni stereotipi jedna od velikih prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolova. Svaki društveni čimbenik dužan je u svom području učiniti sve kako bi se poštovala načela ravnopravnosti spolova i uklonila praksa koja predstavlja prepreku za ostvarivanje jednakih mogućnosti, jednakog statusa i jednake vidljivosti muškaraca i žena u svim područjima javnog i privatnog života", zaključuje pravobraniteljica.

Electrolux ima 30 dana da Pravobraniteljicu obavijesti o poduzetim mjerama i radnjama, sukladno njenoj preporuci.

<
Vezane vijesti