Foto: Zagreb.hrFoto: Zagreb.hr"H-Alter" posjeduje ugovor između Bandića i HNS-ova tajnika Vrbanovića, koji predviđa da HNS besplatno koristi SRC "Svetice". Sandro Salopek, pravni savjetnik stranke "Za grad", smatra kako su svi dosadašnji zaključci i natječaji što su rezultirali tim ugovorom nezakoniti.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dao je Hrvatskom nogometnom savezu na besplatno petogodišnje korištenje više od 75 tisuća kvadrata prostora Sportsko rekreacijskog centra Svetice. To je razvidno iz ugovora o zakupu ŠRC Svetice, kojeg su 27. veljače 2014. potpisali izvršni predsjednik Damir Vrbanović i  Milan Bandić, a koji je H-Alter dobio temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nakon što je cjelokupni slučaj dignuo prašinu u javnosti zbog sumnje da je natječaj i sve što mu je prethodilo unaprijed namješten za HNS, sada se ispostavilo da će nacionalni nogometni savez upravljati ovim sportskim kompleksom bez da treba plaćati najam. Preciznije: umjesto najma, HNS  je ugovorom u stavci "zakupnina" obvezan plaćati samo godišnje troškove tekućeg održavanja (režije, sitni popravci, održavanje prostorija) sportske građevine "jer sportska građevina ne ostvaruje dobit". Uz to se HNS obvezao isplaćivati plaće radnicima Holdinga - njih šestorici - koji održavaju ovaj kompleks i pripadajuće troškove za komunalne i druge naknade, poput zajedničkih uređaja i prostorija u sportskoj građevini. Visina naknade za ovo potonje u ugovoru se ne navodi.

HNS je tako dobio otvorene sportske prostore od 45 tisuća kvadratnih metara, zatvorene prateće prostore od 500 kvadrata, otvorene prateće prostore od 115 kvadrata, okolišni prostor od 28 tisuća kvadrata i poslovne prostore od oko 900 kvadrata.

Uz određene dodane stavke, sam ugovor je faktički preslika ugovora o privremenom korištenju kojim je gradonačelnik Milan Bandić na poprilično sumnjiv način i mimo ikakvog natječaja besplatno ustupio SRC Svetice HNS-u prije nego je sam natječaj za petogodišnji zakup raspisan.

Osim što će uz rečene obaveze besplatno koristiti postojeći kompleks, HNS je, baš kao i treća strana kojoj će eventualno dati u podzakup dio poslovnih prostora, ugovorom dobio dopuštenje za uređivanje i dogradnju postojećeg građevinskog kompleksa, ali i gradnju "novih sportskih i poslovnih građevina", odnosno, u prijevodu, gradnju nacionalnog nogometnog kampa na ovom području. To će, međutim, biti regulirano drugim natječajem, koji će, s obzirom da će projekt sasvim sigurno biti skuplji od milijun kuna, morati najprije biti amenovan u gradskoj Skupštini.

No, pitanje je hoće li na ovoj lokaciji uopće osvanuti nacionalni nogometni kamp i hoće li doći do postupanja po ugovoru. Sandro Salopek, pravnik stručnjak i savjetnik stranke Za grad podnio je Ministarstvu uprave tijekom jučerašnjeg dana zahtjev za upravni nadzor Grada Zagreba, u kojem traži da se natječaj, kao i više zaključaka temeljem kojeg su ŠRC Svetice predane u ruke HNS-u, ponište. Salopek, jedan od upućenijih pojedinaca u predmetnu materiju, kazao je za H-Alter kako ovaj petogodišnji ugovor samo potvrđuje prijašnje sumnje da je riječ o izrazito sumnjivim dogovorima, i to u više aspekata.

"Prema našoj ocjeni, u posljednje je vrijeme od strane gradskih tijela učinjen znatan broj nezakonitih postupaka temeljem kojih su ozbiljno narušeni opći interesi koji se odnose na raspolaganje sportskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba, kao javnim dobrima, te sport i sportsku djelatnost u Zagrebu. Zbog toga smo odlučili svoje sumnje i prijedloge riješiti institucionalnim putem, pa smo zahtjev za provedbu upravnog nadzora podnijeli Ministarstvu uprave Republike Hrvatske koje je nadležno za nadzor zakonitosti rada tijela jedinica lokalne i područne samouprave", kazao je Salopek.

U predstavci se od ministarstva traži donošenje rješenja o oglašavanju ništavim Natječaja za davanje u zakup športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, Zaključka o davanju u zakup sportske građevine - SRC Svetice i Zaključka o davanju na privremeno korištenje športske građevine SRC Svetice.

Osim u slučaju SRC Svetice, zatražen je upravni nadzor i poništenje zaključaka i za (privremeno) korištenje i davanje u zakup športske dvorane Palmotićeva taekwondo klubu Osvit, budući da su oni sklopljeni na isti način kao i sa HNS-om.

Salopek ističe kako se u registru udruge HNS jasno vidi da ova institucija nije registrirana za obavljanje "sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina", što će reći da HNS, ističe naš sugovornik, nije imao ni osnovne uvjete za prijavu na Bandićev natječaj za ŠRC "Svetice"

"Sportski objekti davali su se u zakup bez zakonom propisane tržišne naknade, a davali su se na privremeno korištenje čak i bez natječaja, te bilo kakve naknade uopće. Naš je stav kako je takvim postupanjem izravno povrijeđen Zakon o vlasništvu koji jasno propisuje da nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno", kazao nam je Salopek, koji je u zahtjevu za upravnih nadzorom Grada Zagreba konstatirao kako HNS, pored činjenice da je zakup dobio na netržišnim osnovama, niti ne može biti zakupac sportskih građevina jer za takvo nešto nije ni registriran.

Naime, jedan od glavnih uvjeta gradskog natječaja za davanje u zakup športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, utemeljen na stavci Zakona o sportu, jest da prijavljeni "sportski klubovi  i savezi, sportska zajednica, ustanove i trgovačka društva moraju biti registrirani za obavljanje sportskih djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina".

Međutim, Salopek ističe kako se u registru udruge HNS jasno vidi da ova institucija nije registrirana za obavljanje "sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina", što će reći da HNS, ističe naš sugovornik, nije imao ni osnovne uvjete za prijavu na Bandićev natječaj za ŠRC Svetice, baš kao u slučaju zakupaca dvorane Palmotićeva. Uz to, HNS za zakup sportske građevine nema ni uvjete propisane člankom 70. Zakon o sportu, jer u upravnom vijeću treba imati najmanje jednu trećinu članova iz reda predstavnika sportskih zajednica, odnosno sportskih udruga koje su korisnici javnih sportskih građevina.

HNS za zakup sportske građevine nema ni uvjete propisane člankom 70. Zakon o sportu, jer u upravnom vijeću treba imati najmanje jednu trećinu članova iz reda predstavnika sportskih zajednica, odnosno sportskih udruga koje su korisnici javnih sportskih građevina

Ministarstvu uprave predložena je i obustava "Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba". Riječ je o odluci usvojenoj 2010. godine, kojom je tadašnji SDP faktički predao gradonačelniku Bandiću monopol nad odlučivanjem o sportskim građevinama u Zagrebu, mimo mišljenja Skupštine, a u koje su implementirane sve sporne odluke temeljem kojih je HNS-u putem natječaja omogućeno da na ovakav način dođu do Svetica. Tako je, primjerice, u ovoj odluci zakupnina sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba "koje ne ostvaruju dobit" definirana izričito kao "trošak tekućeg održavanja športske građevine", odnosno temeljem netržišnih kriterija koji ne propisuju naplatu najma po tržišnim uvjetima, što je suprotno odredbama Zakona o vlasništvu. Zbog toga je Salopek predložio Ministarstvu uprave podnošenje Visokom upravnom sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti ove odluke.

"Mišljenja smo da je u svim ovim slučajevima došlo do očite povrede zakonskih odredbi usmjerenih na zaštitu sportske djelatnosti kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito javnih sportskih građevina, pa očekujemo da će Ministarstvo poduzeti sve mjere u njegovoj nadležnosti da ispita i sankcionira nezakonitosti kojima se ugrožava zakonom zaštićeni javni interes", rekao je na koncu Salopek za H-Alter.


Svetice su HNS-u samoisplative

Postojećih devet stotina kvadrata poslovnih prostora ustupljenih HNS-u mogli bi se itekako pokazati isplativim za instituciju pod ravnanjem Davora Šukera. Sam ugovor dozvoljava HNS-u da poslovne prostore i dio sportske građevine koju ne koriste za vlastite potrebe i djelatnosti daje u podzakup trećim stranama, pod uvjetom da financije od pozakupa ulažu u održavanje i opremanje sportske građevine te za naplatu manje cijene sata korištenja aktivnosti koje su utvrđene kao javna potreba u sportu Grada Zagreba. To faktički znači da će HNS, ovisno o najmu poslovnih i sportskih prostora, svoje jedine financijske obaveze koje je preuzeo ugovorom - tekuće održavanje SRC Svetica te korištenje prostorija - moći kompenzirati i njihovim iznajmljivanjem.

Štoviše, ne samo da će HNS od Grada dobiti Svetice na besplatno korištenje, već bi od njega mogli i zaraditi koju kunu. Naime, Grad se obvezao da će nadoknaditi HNS-u eventualne sportske ili druge priredbe ako ih tamo bude održavao u vlastitoj organizaciji. 

bandic_bazen_zg.hr.jpg

Kada je riječ o namjeni ŠRC Svetice, ugovorom je jasno naznačena da se ona daje za obavljanje sportskih djelatnosti "nogometa i atletike", premda je u prethodnom ugovoru o privremenom korištenju ŠRC Svetice Grad Zagreb obvezao HNS da ovaj kompleks koristi za "atletiku, nogomet, tenis i košarku". No, tenis i košarka netragom su nestali u javnom natječaju za Svetice, kada se na njemu osim HNS-a prijavio i koncesionar tamošnjih teniskih igrališta. Time su ostvarene bojazni dijela javnosti kako će kompleks na kojemu su se još jučer građani rekreirali besplatno postati prostor na kojem će besplatnu "rekreaciju" obavljati privatna institucija koja će ostalima naplaćivati korištenje Svetica. To se potvrđuje i samim ugovorom u kojem stoji kako se prednost za korištenje kompleksa daje "vrhunskim sportašima i vrhunskom sportu i sportu selekcioniranih mlađih dobnih skupina". Potom slijede sportske djelatnosti koje su javna potreba u sportu, uz, dakako, adekvatnu naknadu HNS-u.


Članak je objavljen u okviru projekta Udruge za nezavisnu medijsku kulturu Pravo novinara na pristup informacijama, koji financira Balkan Trust for Democracy.

<
Vezane vijesti