Foto: A.K.Foto: A.K.Zagreb je najgora europska metropola po pitanju gospodarenja otpadom, poručili su jutros prosvjednim performansom aktivisti i aktivistkinje Zelene akcije uoči sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Aktivisti traže da gradska vlast napokon donese Plan gospodarenja otpadom koji je prilagođen potrebama građana i zaštiti okoliša.

Kako bi predočili porazan rezultat Zagreba koji odvaja tek jedan posto ukupne količine komunalnog otpada, aktivisti i aktivistice su prikazali usporedbu s Ljubljanom koja je proglašena prvom zero waste prijestolnicom u EU zbog odvajanja i recikliranja više od 60 posto otpada. Na vremenskoj lenti prikazani su postoci odvajanja u zadnjih deset godina koji ukazuju na stagnaciju Zagreba ispod jedan posto i rast Ljubljane od 8 posto do 65 posto odvajanja otpada.

Ne čude porazni rezultati jer je Zagreb godinama pokušavao progurati izgradnju spalionice te se sustavno zanemarivalo odvajanje i recikliranje "Grad Zagreb već deset godine ne unaprjeđuje sustav gospodarenja otpadom, nego cijelo vrijeme promovira spaljivanje otpada što koči sustav. Vidimo na primjeru Ljubljane da je gradska vlast napravila niz koraka kako bi došla do toga da izdvaja više od 60 posto otpada. Uveli su edukativnu kampanju, približili spremnike za odvajanje otpada građanima te su otvorili centar za ponovnu uporabu otpada. Primjer dobre prakse nije samo Ljubljana, već cijeli niz gradova većih od Zagreba tako da izgovori da se takav sustav ne može uspostaviti ne drži vodu", rekao je Marko Košak iz Zelene akcije.

S obzirom na to da je na današnjoj sjednici Gradske skupštine otpad jedna od glavnih tema, zastupnicima i zastupnicama su pri dolasku na sjednicu podijeljene analize sustava u Ljubljani te je od njih zatraženo da se založe za donošenje Plana gospodarenja otpadom koji će uspostaviti takav sustav.

Aktivisti napominju kako ne čude porazni rezultati s obzirom na to da je Zagreb godinama pokušavao progurati izgradnju spalionice te se sustavno zanemarivalo odvajanje i recikliranje putem neefikasnih spremnika udaljenih od građana i nepravedne naplate odvoza miješanog Postoci odvajanja u zadnjih deset godina ukazuju na stagnaciju Zagreba ispod jedan posto i rast Ljubljane od 8 posto do 65 postootpada. Na današnjoj sjednici će se također raspravljati o izvješću Gradskog komunalnog poduzeća Čistoća za koje aktivisti ističu kako pruža nekvalitetne usluge te da nezakonito naplaćuje odvoz otpada građanima Zagreba.

"Građani ne mogu sami birati veličinu spremnika i broj odvoza pa se tako u većini slučajeva odvoze poluprazne kante nekoliko puta tjedno kako bi im se naplatili veći računi. Istovremeno, građani nemaju mogućnost jednostavno odvojiti otpad jer su im spremnici za odvajanje udaljeni i nedostatni, a reciklažna dvorišta često puna", ističu iz Zelene akcije.

"Potrebno je donijeti Plan gospodarenja otpadom koji će osigurati spremnike za odvajanje na kućnom pragu, odabir volumena spremnika za miješani otpad te odabir broja odvoza tog spremnika. Time bi se uspostavila pravedna naplata otpada po volumenu proizvedenog miješanog otpada te omogućilo samostalno formiranje mjesečnim računa i postizanja većeg postotka odvajanja", rekao je Košak. 

<
Vezane vijesti