H-Alter
registar.jpgAgencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) zatražila je od autorskog kolektiva SKROZ očitovanje o Registru izdajnika, kojeg je kolektiv pokrenuo, s ciljem utvrđivanja u koju se svrhu koristi Registar te temeljem koje pravne osnove se objavljuju imena i prezimena građana. Kako AZOP navodi, postupak svojevrsne istrage pokrenut je na temelju pritužbe. Očitovanje kolektiva SKROZ prenosimo u cijelosti.

Poštovani, 

dana 14. lipnja zaprimili smo vaš dopis datiran 27. svibnja, a koji se odnosi na naš projekt Registar izdajnika i u kojem tražite naše očitovanje o istome.

Svako daljnje postupanje Agencije u ovome predmetu smatrat ćemo pokušajem cenzuriranja slobode govora kao i umjetničkih sloboda te u takvim eventualnim slučajevima zatražiti zaštitu nadležnih europskih institucijaRegistar izdajnika umjetnički je projekt, kako je to i istaknuto na svakoj njegovoj stranici, i nema nikakvih pretenzija biti Zbirkom osobnih podataka u skladu sa zakonom na koji se pozivate. 

Građanima je ponuđen formular u koji dragovoljno mogu upisati ime, mjesto boravka i razlog upisa, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske u čijem članku 38. stoji:

"Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora, javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja."

Dapače, u članku 69. Ustava stoji:

"Jamči se sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti.

Država štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote. Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva."

Usprkos jasno navedenoj svrsi i funkciji Registra, udovoljili smo svim zahtjevima za brisanje iz istog kad god smo za to zaprimili valjan zahtjev. Jedini koji smo odbili bio je onaj izvjesnog odvjetničkog društva jer nam nisu mogli podastrijeti dokaze da doista nastupaju u ime svog navodnog klijenta. 

Štoviše, i sami ste u dopisu koji ste nam uputili naveli: "vidljivo je kako su mnoga imena i prezimena izmišljena sa internacijom Registar izdajnika umjetnički je projekt, kako je to i istaknuto na svakoj njegovoj stranici, i nema nikakvih pretenzija biti Zbirkom osobnih podataka u skladu sa zakonom na koji se pozivateporuge/pošalice". Predmnijevamo da ste mislili na intenciju, budući je internacija prema Hrvatskom jezičnom portalu:

"odvođenje neke osobe u prisilno boravište unutar kojega ona ima relativnu slobodu kretanja uz nadzor ili uz obavezno javljanje policiji."

Što se pak tiče vaše tvrdnje kako se pored određenih imena i prezimena "navode i podaci primjerice o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti", iste nikad nismo tražili ni od koga i oni su u Registar upisani isključivo voljom korisnika.

Svako daljnje postupanje Agencije u ovome predmetu smatrat ćemo pokušajem cenzuriranja slobode govora kao i umjetničkih sloboda te u takvim eventualnim slučajevima zatražiti zaštitu nadležnih europskih institucija.

Konačno, ističemo šok i nevjericu da jedna državna agencija nije u stanju u zaglavlju vlastitih dopisa vlastito ime napisati ispravno (preslik u prilogu). Ako se ne varamo, vi ste Agencija za zaštitu osobnih podataka, a ne Agencija za zaštitu osobnih podatka!

S nevjericom

umjetnička ravnateljica UO SKROZ

Nora Krstulović

Dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka možete pronaći u prilogu. 

agencija_ocitovanje.pdf
Izmjenjeno: 16.06.2016. 08:26
Veličina datoteke: 1,28 MB

<
Vezane vijesti