Foto. Srđ je naš, arhivaFoto. Srđ je naš, arhivaInicijativa Srđ je naš pozvala je građane Dubrovnika da se u trajanju javne rasprave o Izmjenama županijskog prostornog plana koja traje do srijede, 22. veljače, pridruže zahtjevu inicijative i svojim supotpisom zatraže smanjenje obuhvata golfa na Srđu sa 310 na 100 hektara.

Inicijativa Srđ je naš održala je danas prosvjednu akciju ispred ureda župana Dubrovačko-neretvanske županije nazvanu "5 do 12 za Srđ". Priopćenje s akcije prenosimo u cijelosti:

"Na današnji dan prije 3 godine završeno je prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o projektu na Srđu-od tada do danas u tri sudske presude pokazali smo kako se projekt temelji na nezakonitim odlukama koje su pogodovale Razvoj golfu doo. Također se razotkrilo da uvjeravanja i jamstva kako će Razvoj golf platiti svu infrastrukturu za projekt ne stoje te da je zakonska obveza grada Dubrovnika i građana RH da to oni plate", rekao je Đuro Capor, koordinator inicijative.

Pred uredom smo Župana, u vrijeme javne rasprave Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana i pripadajuće Strateške studije utjecaja na okoliš, da ga podsjetimo da je novcem građana plaćena stručna dokumentacija koja se odnosi na projekt na Srđu - Strateška studija utjecaja na okoliš, kao i Procjena utjecaja na svjetsku baštinu (HIA) za područje Srđa. Oba dokumenta izrazito negativno ocjenjuju utjecaj projekta na kulturnu i prirodnu baštinu. Nije nam jasno zašto se zaključci ovih dokumenata ne provode kroz aktualne izmjene prostornog plana odnosno zašto nositelj izrade, župan Dobroslavić, u prijedlogu Izmjena ponovno donosi povećanje obuhvata s 100 na 310 ha. Župan ne bi smio sada kroz Izmjene Županijskog prostornog plana nakon 11 godina legalizirati nezakonito uvećanje obuhvata koju je napravio Sanaderov povjerenik Bosnić, niti za to ima pravne obveze, i to smo danas došli razjasniti, poručuje Inicijativa.

Srđ je naš: "Prijetnje arbitražom i tužbama su samo tu ne bi li se natjeralo pojedine državne dužnosnike, poput župana sada u vrijeme izmjena prostornog plana županije, da ponovno donesu za građane štetne odluke koje su već jednom ukinute na sudovima".

Mi smo kao građani uspjeli sudskim putem ukinuti i poništiti odluke i rješenja temeljem kojih je ovaj projekt nezakonito narastao s 100 na 310 ha odnosno s procijenjene vrijednosti 2006. godine od 80 milijuna eura na 1,2 milijarde eura 2013.godine. Zahvaljujući tim presudama ne postoji nikakav pravni temelj zahvaljujući kojim bi golferi mogli ispuniti svoje prijetnje o arbitraži ili tužbama za nadoknadu štete, budući da su njihova prava ionako proizlazila iz nezakonitih i od suda ukinutih dokumenata. Dakle radi se o protupravno stečenoj koristi. Prijetnje arbitražom i tužbama su samo tu ne bi li se natjeralo pojedine državne dužnosnike, poput župana sada u vrijeme izmjena prostornog plana županije, da ponovno donesu za građane štetne odluke koje su već jednom ukinute na sudovima.

Inicijativa Srđ je naš smatra da bi se župan kao službeni nostielj Izmjena Županijskog prostornog plana trebao voditi voljom 10000 ljudi ovoga grada koji su jasno rekli što na Srđu ne žele, zatim upravo ovim Izmjenama pratećom Strateškom studijom utjecaja na okoliš koja je projekt na Srđu ocijenila neprihvatljivim za krajobrazna područja te ugrozom cjelovitosti i identiteta kulturno-povijesnih cjelina, te naposljetku trima sudskim presudama. Ne vidimo što bi to Županiju obvezivalo na stare sanaderovske aranžmane s golferima, rekao je Capor.

Ovim putem pozivamo građane da se u trajanju javne rasprave o Izmjenama županijskog prostornog plana koja traje do srijede 22. veljače pridruže zahtjevu Inicijative Srđ je naš i svojim supotpisom zatraže smanjenje obuhvata golfa na Srđu sa 310 na 100 hektara.

Građani će moći Zahtjev potpisati na cjelodnevnom štandu inicijative Srđ je naš na Pilama svakim danom do utorka navečer, a ako žele pomoći u skupljanju potpisa u svom krugu ljudi, potpisnu listu sa Zahtjevom mogu dobiti ako se obrate inicijativi na adresu inicijativa.srdj.je.nas@gmail.com ili na facebook stranicama inicijative.

Ključne riječi: Dubrovnik, Srđ je naš, Srđ
<
Vezane vijesti