Foto: Zeleni prstenFoto: Zeleni prstenJavna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije obilježila je Dan zaštite okoliša akcijom uklanjanja otpada iz šume Marče. Šuma Marča štiti se Prostornim planom Zagrebačke županije kao osobito vrijedan predjel - prirodni krajobraz. S nekoliko divljih deponija odvezeno je 25 tona mješovitog otpada posebno građevinskog i zemljanog materijala, odbačene odjeće, starih madraca, kartonske i papirnate ambalaže, dijelova namještaja i auto guma.

"Javna ustanova Zeleni prsten čisti divlje deponije, posebno u zaštićenim područjima od 2009. godine. Dosadašnja praksa je pokazala kad se neki deponij očisti u potpunosti da na njega ljudi više ne bacaju otpad pa se nadamo da će tako biti i sada", istaknula je ravnateljica ustanove Martina Glasnović.Divlja odlagališta mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi, kao i dovesti do zagađenja zraka, vode i zemljišta

U sklopu obilježavanja Dana zaštite okoliša održan je i radni sastanak na temu "Problematika divljih deponija u šumskim područjima" i "Poučne staze u šumskim područjima". U priopćenju Zelenog prstena ističe se kako divlja odlagališta mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi, kao i dovesti do zagađenja zraka, vode i zemljišta. 

Zdravstveni i sigurnosni rizik tiče se mogućeg širenja bolesti i infekcija zbog prisutnosti mogućih prijenosnika zaraze (muhe, glodavci, ptice) na divljem odlagalištu. Mogući zdravstveni rizik za ljude je znatan, posebno kod stanovništva koja žive u blizini ovakvih deponija - postoji rizik kontaminacije okolnog stanovništva vodom, zrakom i hranom.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP).

 

aem_copy88015.jpg
Članak je objavljen u sklopu projekta 'U dnevnom ritmu' koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).
Ključne riječi: otpad, Hrvatske šume
<
Vezane vijesti