Pretraga: autor "Jagoda Munić, FOEI.org" stranica 1 od 1

Foto: HGSS

Promijenimo društvo i ekonomiju!

Vlade sve tri zemlje ne povezuju uzroke poplava s klimatskim promjenama, ne poduzimaju mjere prilagodbe i gotovo ništa ne čine po pitanju smanjenja stakleničkih plinova. Upravo suprotno, sve planiraju gradnju novih termoelektrana na ugljen, novih velikih hidroelektrana i mnogobrojnih malih hidroelektrana čak i u zaštićenim područjima.